Kamer buigt zich over killerrobots

116 Belgische wetenschappers, waarvan 88 wetenschappers in robotica en artificiële intelligentie vragen de Belgische regering om zogenaamde killerrobots te verbieden.

Ze drukken hun bezorgdheid uit over de ontwikkeling van volledig autonome wapensystemen omdat er geen menselijke controle of betrokkenheid is bij aanvallen van deze machines, die autonoom beslissingen nemen. Volgens hen vormt het gebruik van dergelijke systemen een ernstige bedreiging voor het internationaal recht, maar ook voor de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Bovendien is het onduidelijk wie verantwoordelijk gesteld kan worden wanneer er iets misgaat met de autonome wapensystemen. In een open brief roepen ze de Belgische regering op het voortouw te nemen en een nationaal verbod in te stellen op de productie, de verkoop en het gebruik ervan. Ondertussen groeit ook de internationale beweging die zich tegen deze wapens verzet en telt ze al veertien landen, honderd bedrijven en tweeduizend wetenschappers.