Brussel

Vandaag
  • -7°
  • 8%
  • ZZW 4km/u
Het weer voor 10 dagen

10 feiten of fabels over bio

Is bio duurder? Heeft een positieve invloed op onze gezondheid? Tien feiten of fabels over bio op een rij!

10 feiten of fabels over bio © Jürgen Fälchle


Volgens een recente Europese studie maakt bio een opwaartse beweging. Niet minder dan 84% van de consumenten ziet een verdere ontwikkeling van de bio-industrie best zitten. Nochtans koopt slechts een kwart van de consumenten effectief bioproducten. Paradoxaal? Misschien dat bepaalde vooroordelen de vooruitgang van bio nog serieus afremmen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de mogelijke vervuiling die biogewassen met zich meebrengen, in vergelijking met standaard gewassen? "Klopt niet" luidt het antwoord bij de Franse consumentenbond. Na verregaande analyses heeft die namelijk vastgesteld dat er zich geen enkel spoor van pesticiden in bioproducten bevindt.

Fabel: bio is minder vet

Fabel: bio is minder vet © delmo07


Sommigen denken dat bioproducten minder vetstoffen, lipiden en gluciden bevatten. Spijtig genoeg is dat niet het geval. Een bioham bijvoorbeeld bevat net zoveel vet, zo niet meer, dan een industriële ham. Dat heeft één simpele reden: bioproducten zijn doorgaans bereid met veel oog voor tradities en met de best mogelijke ingrediënten.

Feit: bio is even gezond

Feit: bio is even gezond © Yves Bonnet


Omdat biolandbouwers geen fungiciden (schimmelwerende producten) gebruiken, zullen er zich sneller mycotoxines vormen op biogewassen. Mycotoxines kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Nochtans heeft een Portugees lab zes jaar lang onderzoek gevoerd naar dit verschijnsel. Door bioproducten te vergelijken met 'normale' producten, stelde het lab vast dat geen enkel speciaal gewas beter of slechter bestand was tegen de mycotoxines. Anders gezegd: bio of niet maakt niet zoveel uit. Blijkbaar werken de strenge controles op bioproducten dus wel.

Fabel: bio heeft minder smaak

Fabel: bio heeft minder smaak © Victoria German


Omdat de smaak verschilt, gaan sommigen er gemakshalve van uit dat bioproducten gewoon slechter zijn. Een zware beschuldiging die we hier graag eventjes relativeren. Doorgedreven teeltwijzen hebben sommige smaken van groenten en vlees compleet veranderd, vandaar dat we het 'pure' product niet altijd meer als dusdanig herkennen.

Feit: bio is goed voor het milieu

Feit: bio is goed voor het milieu © AndreaOiser


Bio een belasting voor het milieu? Dat zou jammer zijn. En toch horen we vaak dat de teelt van biologische gewassen zware gevolgen heeft voor de ondergrond en het milieu omdat er zoveel koper gebruikt wordt. Biologische boeren protesteren hiertegen door te stellen dat ze tot vier keer minder koper gebruiken dan gewone boeren. Bovendien laten ze fijntjes weten dat koper perfect afbreekbaar is en dat het geen sporen nalaat in de ondergrond.

Feit: bio heeft een positieve invloed op de gezondheid

Feit: bio heeft een positieve invloed op de gezondheid © Olivier Le Moal


Sommigen denken dat het belangrijk is om elke dag opnieuw fruit en groenten (bio of niet) te eten. Ze hebben bijna gelijk. In feite heeft je lichaam elke dag minstens vijf stuks fruit en groenten nodig om in alle behoeftes te voorzien. Vooral biogewassen zijn veel beter voor de gezondheid omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en groeibevorderaars in deze sector streng gereglementeerd is. De kans dat je ongezonde stoffen in je lichaam opneemt, is bij bio een pak kleiner omdat biolandbouwers van de Europese Unie welgeteld 15 bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken. Producten die vanzelfsprekend geen van alle schadelijk zijn voor de gezondheid.

Fabel: bio is duurder

Fabel: bio is duurder © Fantasista


Dat bio duurder is, is hoe langer hoe minder waar. Bio vergt inderdaad meer aandacht en investeringen en brengt dus hogere kosten met zich mee. Aan de andere kant hanteert de bio-industrie vaak een betere langetermijnvisie op de landbouw, krijgt de conventionele landbouw meer subsidies en investeert de Biolandbouw ook zwaar in projecten om vervuilde grond terug schoon te krijgen. Op langere termijn zullen biologische teelten betere opbrengsten hebben en zal de prijs van pesticiden alleen maar stijgen. Enkele redenen waaruit blijkt dat bio op lange termijn echt wel goedkoper zal worden.

Feit: in bio zitten nauwelijks genetisch gemodificeerde organismes

Feit: in bio zitten nauwelijks genetisch gemodificeerde organismes © Lazypit


Tegenwoordig bewijzen tal van onderzoeken dat het huidige aanbod bioproducten niet meer dan 0,1% ggo's (genetisch gemodificeerde organismen) bevat. Sommige landen zouden dat aantal graag naar 0,9% zien stijgen. Een niet al te beste evolutie, want hierdoor zou het hele bioconcept ondermijnd kunnen worden. Het mag duidelijk zijn: in de overgrote meerderheid van de biologisch geteelde producten zit tegenwoordig geen spatje genetisch gemodificeerd organisme.

Fabel: bio is enkel goed voor rotte plekken

Fabel: bio is enkel goed voor rotte plekken © umbertoleporini


Bioproducten hebben nog steeds de reputatie dat ze veel sneller dan normaal rijp zijn voor de vuilnisbak. Nochtans worden biologisch geteelde producten niet sneller of trager dan andere voedingswaren slecht. Ze worden daarentegen zo vers en zo rijp mogelijk geoogst, waardoor ze ook sneller geconsumeerd dienen te worden. In de gebruikelijke landbouw worden voedingswaren vaak geoogst ruim voordat ze echt rijp zijn om nadien enkele dagen tot weken in een koelcel door te brengen. Ze verliezen op die manier heel wat van hun voedingswaarde, wat bij de bioteelt niet het geval is.

Feit: bio-industrie is streng gereglementeerd

Feit: bio-industrie is streng gereglementeerd © christemo


Je moet maar eens naar het buitenland reizen om daar vast te stellen dat de biolandbouw er op een heel andere manier georganiseerd wordt dan bij ons. Biolandbouw moet wel enkele strikte regels volgen, los van de landsgrenzen. De EU heeft sowieso al een speciaal reglement opgesteld waaraan biolandbouwers zich moeten houden. En nog actueler: momenteel wordt er een nieuw Europees reglement opgesteld dat de verschillende wetgevingen in de lidstaten op één lijn moet krijgen.

Dit artikel maakt mij
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0