Europees verbod op wegwerpplastic definitief goedgekeurd © BELGA

Het Europees verbod op het gebruik van wegwerpplastic kan in 2021 ingaan. De Europese lidstaten hebben de maatregel vandaag definitief goedgekeurd, nadat eerder het Europees Parlement al het licht op groen had gezet. De producten die verantwoordelijk zijn voor het gros van het zwerfvuil op zee worden uit de handel genomen.


Een van de hoofddoelstellingen van de richtlijn 'kunststoffen voor eenmalig gebruik' is het verminderen van de hoeveelheid plastic afval die wordt geproduceerd. De nieuwe regels hebben betrekking op die producten die verantwoordelijk zijn voor meer dan 70 procent van het zwerfvuil op zee. Precies vanwege het langzame afbraakproces hoopt dat plastic afval zich op in zeeën, oceanen en op stranden. Dieren nemen het plastic op en zo komt het ook in de menselijke voedselketen terecht.

Volgens de nieuwe regels wordt vanaf 2021 het gebruik verboden van een tiental plastic wegwerpproducten waarvoor alternatieven bestaan. Het gaat onder meer om plastic borden, bestek, rietjes, ballonnenstokjes en wattenstaafjes. Er komen ook maatregelen om het gebruik van de vaakst weggegooide plastic producten terug te dringen. De lidstaten engageren zich ertoe om tegen 2029 negentig procent van alle plastic flessen in te zamelen. Die plastic flessen moeten ten laatste in 2025 uit ten minste 25 procent gerecycleerd plastic bestaan en in 2030 uit minstens 30 procent.

De richtlijn bepaalt verder dat sigaretten met plastic filters, plastic bekers, vochtige doekjes en sanitaire producten een etiket krijgen waarop gewaarschuwd wordt voor de negatieve milieueffecten van het op straat weggooien van plastic afval. Ook wordt er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ingevoerd, die producenten doet opdraaien voor de kosten van de inzameling, het transport en de verwerking van plastic afval.