Op de Brusselse gemeenteraad is maandagavond het meerderheidsakkoord voorgesteld. De oppositiepartijen konden er voor het eerst uitgebreid hun zegje doen en deden dat ook. De ene was al wat kritischer dan de andere, maar de algemene teneur was dezelfde: het 180 pagina's tellende akkoord bevat te weinig concrete toekomstvisie, acties, doelstellingen en vooral cijfers.


De liberalen van MR-Open Vld mochten de spits afbijten en het was duidelijk dat de verkiezingsnederlaag hen nog op de maag lag, want fractieleiders Els Ampe en David Weytsman hadden meer dan een uur nodig om duidelijk te maken dat het meerderheidsakkoord "door een stand-up comedian geschreven is". Van de nabijheid die beloofd wordt, zou geen sprake zijn.
"Ik zou graag positief blijven, maar in dit akkoord wordt er werkelijk niks gezegd over vele Brusselse wijken. Wat met de middelbare school in Haren? Quid de heropleving van het Maximiliaanpark in de Noordwijk? Over de Europese wijk en Louiza geen letter. Quid de netheid die amper de elfde prioriteit is in het bestuursakkoord?", verklaarde Ampe.
Haar MR-collega David Weytsman merkte op dat het meerderheidsakkoord te vaag is en zag in sommige punten zelfs een voortzetting van het beleid onder het bewind van PS en MR.
"Er is geen budget, de cijfers ontbreken. Het is een catalogus met goede voornemens. Ik heb de indruk dat dit bestuursakkoord uit de Brico komt. We moeten onze plan zien te trekken om te begrijpen wat het finaal kan geven. Dat is niet serieus", stelt Weytsman.