Zoals ook de voorbije jaren de gewoonte was, zijn ook dit jaar de onderhandelaars op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice de nacht ingegaan. De klimaattop moest vrijdag aflopen.


Het Poolse voorzitterschap liet rond middernacht weten dat ze de voorlopige versies van de beslissingen na 5 uur op zaterdag zou verspreiden, om vanaf 10 uur een plenaire vergadering te houden. Ten vroegste zaterdagmiddag loopt de top dus ten einde.
Op de top konden de bijna 200 deelnemende landen het ook na een kleine twee weken niet eens worden over een regelwerk voor de omzetting van de besluiten van de Klimaatconferentie van Parijs uit 2015. Toen werd afgesproken om de opwarming van onze planeet te beperken tot 2 graden of indien mogelijk zelfs 1,5 graden Celsius. De maatregelen die tot nu toe wereldwijd zijn toegezegd om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te beperken, volstaan daarvoor absoluut niet.
Uit een in oktober gepubliceerd rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, bleek nog dat het mogelijk is de opwarming van de aarde met 1,5 graden te beperken, maar dat daarvoor een drastische beperking van de uitstoot van broeikasgassen nodig is: een verlaging van bijna 50 pct tegen 2030, in vergelijking met 2010.