Europa krikt doelstelling hernieuwbare energie op naar 32 procent tegen 2030 © BELGA

Het aandeel van hernieuwbare energie moet in de Europese Unie tegen 2030 toegenomen zijn tot 32 procent. Daarover hebben de onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees parlement en de Europese Commissie deze ochtend een akkoord bereikt.

De doelstelling ligt 5 procentpunten hoger dan oorspronkelijk gepland.

Het aandeel hernieuwbare energie (uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa) in de EU bedraagt momenteel ongeveer 17 procent. De uitbouw moet helpen om de EU-klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2030 zou de uitstoot van CO2 40 procent onder het niveau van 1990 moeten liggen.